Terugblik

Het symposium zit erop! We hebben op woensdag 25 en donderdag 26 september twee interessante dagen mogen beleven. Bent u nieuwsgierig of kijkt u nog graag even terug? Dat kan! Hieronder treft u de presentaties aan van beide dagen.

 

Presentatie woensdag 25 september (deel 1)

Presentatie woensdag 25 september (deel 2)

Presentatie donderdag 26 september

Foto's 25 en 26 september

SYMPOSIUM ‘REURING IN HET RIET’

woensdag 25 en donderdag 26 september 2019

Het tweedaagse symposium ‘Reuring in het riet’ draait om ontwikkeling van waterriet en onderwatervegetaties. Beide zijn belangrijk voor het behoud van de karakteristieke flora en fauna van het laagveenmoeras in Nederland. Bijvoorbeeld voor vogelsoorten zoals de roerdomp en de grote karekiet.

Over het symposium Reuring in het riet
Het symposium is een mix van kennis en veldbezoeken in de gebieden van de twee Life+ projecten waarbij rietontwikkeling voor het behoud van vogelsoorten centraal staat.

Booming business
Ecologische herstelmaatregelen in nationaal park de Alde Feanen om de flora en fauna te behouden.

Roerdomp in het riet - A better LIFE for Bittern
Maatregelen voor de verbetering en uitbreiding van het rietland in twee gebieden in de IJsseldelta, het Zwarte Meer en het Drontermeer

Woensdag 25 september

Programma woensdag 25 september • Locatie: de Gouden Zaal in het Stedelijk Museum in Kampen

09.30 uur Inloop
10.00 uur Welkomstwoord
Dagvoorzitter Marcel van Dijk
10.05 uur Introductie ‘A Better Life for Bittern’
Fen van Rossum, projectmanager Natuurmonumenten
10.10 uur Presentatie over de rietlanden in Drontermeer
Arjan Otten, strategisch adviseur Natuur en Milieu, provincie Overijssel
10.20 uur
Presentatie over de monitoring van rietlanden
Ron van der Hut, ecoloog Altenburg & Wymenga
10.45 uur Presentatie over de rietlanden op het Zwarte Meer + Broedmonitoring Zwarte meer
Rogier van Hoften, projectleider Natuurmonumenten
11.15 uur Koffiepauze
11.30 uur Natuurinclusief ontwerpen met praktijkvoorbeelden
Luc Bruinsma, ingenieursbureau Tauw
12.00 uur Lunch, met informatiekraam over de projecten
13.00 uur Werkbezoek met rondleidingen bij het Drontermeer en het Zwarte Meer
16.30 uur Borrel Stedelijk Museum Kampen

 

Presentatie ‘Monitoring van rietlanden’ Ron van der Hut

‘Moeras from scratch’: in 2014 zijn rietstekken geplant in het Zwartemeer en Drontermeer. Binnen enkele jaren is hier een waterrijk rietmoeras ontstaan, waar de Roerdomp zich heeft gevestigd. Ron en Symen gaan in op de ontwikkeling van de vegetatiestructuur aan de hand van jaarlijkse metingen en foto`s op vaste punten. Het waterpeil had een grote invloed op rietgroei en wilgenkieming. Ook zwanen en ganzen hadden zichtbare effecten op de rietontwikkeling. De juiste beheermaatregelen treffen, bleken cruciaal om de ontwikkeling succesvol op gang te krijgen.
 

Presentatie ‘Natuurinclusief ontwerpen’ Luc Bruinsma

In het project IJsseldelta-Zuid stond ‘natuurinclusief ontwerp’ al centraal vanaf de start van de planuitwerking. Het project Roerdomp in het riet - A better LIFE for Bittern was hier onderdeel van. Tijdens de presentatie gaat Luc Bruinsma in op de achtergronden van het ontwerpprincipe en de ‘lessons learned’. Welke kansen biedt natuurinclusief ontwerpen en tegen welke belemmeringen loop je aan? Behalve IJsseldelta-Zuid komen ook voorbeelden uit andere regio’s en op verschillende schaalniveaus aan bod. Tot slot geeft Luc een doorkijkje in de toekomstperspectieven van de ruimtelijke opgaven en de groene ruimte.

Locatie & route
De eerste dag van het symposium is in het Stedelijk Museum in Kampen: Oudestraat 133, Kampen

Openbaar vervoer
Vanaf het NS-station Kampen steekt u de stadsbrug over naar Kampen en loopt dan vrijwel tegen het Stedelijk Museum aan. Het ligt rechts tegenover de stadsbrug.

Auto
Met de auto maakt het niet zoveel uit van welke kant u komt, als u maar de
borden Centrum of IJssel volgt. U kunt in de binnenstad op verschillende plaatsen parkeren.

Parkeertips
Let goed op waar u uw auto neerzet; er wordt intensief gecontroleerd op foutparkeren.
De dichtstbijzijnde parkeerplaatsen zijn gelegen aan de IJsselkade. Dit is echter betaald parkeren. Gratis parkeren kan op de parkeerplaats aan het Stationsplein in IJsselmuiden, direct over de stadsbrug (zie de plattegrond hieronder).

Overnachtingsmogelijkheden
Wilt u in de buurt overnachten? U kunt op eigen kosten een overnachting boeken. Hotel van Dijk in Kampen biedt goede mogelijkheden hiervoor.

Oudestraat 133, Kampen

Donderdag 26 september

Programma donderdag 26 september • Locatie: Hotel Princenhof, Earnewâld

09.30 uur Inloop
10.00 uur Welkomstwoord
Dagvoorzitter Jaap Jepma
10.10 uur Introductie van het project Alde Feanen LIFE+ 
Erik Lourens, projectcoördinator Booming Business provincie Fryslân
10.30 uur Presentatie over herstel onderwatervegetaties
Marcel Klinge, ingenieursbureau Witteveen + Bos
11.10 uur Koffiepauze
11:30 uur Presentatie rietontwikkeling vanuit verschillende perspectieven
Wibe Altenburg, ecoloog Altenburg & Wymenga
12:15 uur Toelichting veldbezoek 
12.30 uur Lunch, met informatiekraam over de projecten
13.30 uur Veldbezoek Alde Feanen LIFE+ per boot
16.30 uur Borrel Hotel Princenhof
17.30 uur Afsluitend diner

 

Presentatie ‘Rietontwikkeling vanuit verschillende perspectieven’ Wibe Altenburg

In bijna alle moerasgebieden in Nederland is de ontwikkeling van waterriet sterk achteruitgegaan. Dit heeft een negatief effect op vogelsoorten zoals de roerdomp, snor en de bruine kiekendief. Wibe Altenburg vertelt in zijn presentatie over het belang van waterriet voor de natuur en de knelpunten die de ontwikkeling van waterriet tegengaan. Hij belicht de maatregelen die zijn genomen in de Alde Feanen om het waterriet te herstellen, de haken en ogen die daaraan zitten en het effect van deze maatregelen.
 

Presentatie ‘Herstel onderwatervegetaties’ Marcel Klinge

De groei van onderwatervegetaties in helder water in meren, plassen en petgaten, is de afgelopen decennia sterk achteruit gegaan. Dit heeft invloed op diersoorten zoals de libelle, waterspitsmuis en zwarte stern. Marcel Klinge vertelt in zijn presentatie over de belangrijkste factoren die de groei van waterplanten in helder water beïnvloeden. Op basis van een ecologische systeemanalyse in de Alde Feanen zijn verschillende maatregelen genomen, om helder water en de groei van onderwatervegetaties te stimuleren. Tijdens zijn presentatie gaat Marcel in op deze maatregelen.

Locatie & route
De tweede dag van het symposium is in Hotel Princenhof in Earnewâld: Piet Miedemaweg 15, Earnewâld

Openbaar vervoer
U kunt met het openbaar vervoer reizen naar Centraal Station Leeuwarden of naar het busstation (Transferium Oost) in Drachten. Vanaf daar regelen we taxibusjes naar Hotel Princenhof. Op het aanmeldformulier kunt u aangeven of u hiervan gebruik wilt maken.

Auto en parkeren
Hotel Princenhof ligt aan de rand van het dorp Earnewâld, tussen Drachten, Heerenveen en Leeuwarden. Princenhof beschikt over voldoende gratis parkeergelegenheid op eigen terrein.

Overnachtingsmogelijkheden
Wilt u in de buurt overnachten? U kunt op eigen kosten een overnachting boeken. Hotel Princenhof biedt goede mogelijkheden hiervoor.

Piet Miedemaweg 15, Earnewâld

Informatie over de projecten

Roerdomp in het riet - A better LIFE for Bittern, Overijssel

maart 2015 –december 2020

Het Zwarte Meer en Drontermeer zijn een van de belangrijkste broedgebieden in ons land voor rietvogels. De laatste jaren zijn de aantallen broedparen van de grote karekiet en roerdomp erg verminderd. De oeverzone met waterriet is smaller geworden en daarin bouwt de grote karekiet juist zijn nest. De roerdomp zoekt zijn voedsel in het natte rietland. Daarvan is er steeds minder, want door verdroging is er steeds minder waterriet aanwezig. Door in beide gebieden de maatregelen te nemen die er voor zorgen dat het (water)riet zich weer kan ontwikkelen, komen ook de rietvogels terug.

Lees meer over Roerdomp in het riet

Booming Business, Alde Feanen, Friesland

september 2013 – november 2020

In het hart van Fryslân ligt nationaal park De Alde Feanen. Met bijna 2140 hectare is het een van de grootste moerasgebieden in West-Europa. De rijke flora en fauna in De Alde Feanen staan onder druk. Dit komt onder andere door de afname van waterriet, veenmosrietlanden en waterplanten. Het Life-project is er op gericht om deze afname te stoppen en toe te werken naar herstel. Hierdoor wordt de Alde Feanen onder meer weer een geschikt leefgebied voor de roerdomp, het boegbeeld van Booming Business.

Lees meer over Booming Business

Life+

Life + is het financieringsinstrument van de Europese Unie voor het in stand houden van Natura-2000 gebieden. Het is een subsidie voor projecten die leefgebieden en planten- en diersoorten beschermen die op Europese schaal van bijzondere waarde zijn voor de biodiversiteit.

Contact

Partners symposium

Life.png natura2000.jpg Logo_fryslan_FC.jpg Natuurmonumenten.jpg prov-ov-logo-a4-fc.png WFlogo.jpg fmp.png LogoLeeuwardenEPS.png It Fryske Gea.JPG Stowa.jpg Ministerie.jpg
Kennr Search